produksjon av innhold,Innholdsproduksjon, content marketing

Pressemeldinger slik redaksjonene vil ha dem

Den beste og mest troverdige ros er den som kommer fra andre.

Selvskryt i form av betalte annonser er vel og bra. Men ingen annonser matcher uavhengige redaksjonell omtale.

Omtale av produkter eller tjenester på redaksjonell plass har langt høyere troverdighet og gjennomslagskraft enn plass man har betalt for.

Pressemeldinger er også ofte langt billigere enn annonser.

Så valget er enkelt.

Pressemeldinger som blir brukt av mediene

Det er lett å fortelle en god historie. Men vanskelig å fortelle en historie godt

Det er mulig å få fram dine saker i media, og det er mulig å påvirke hvordan saken til slutt blir presentert. Men da må du kjenne samspillet mellom informant og redaksjon. Det gjør vi i Hovdan.Com AS. Det er denne kompetansen og kapasiteten vi tilbyr våre oppdragsgivere.

PR-rådgiverne i Hovdan.Com AS vet hvordan du bør fortelle historien for å få journalisters oppmerksomhet. Vi vet også hvilke kanaler som best fører budskapet fram til din målgruppe.

Hovdan.Com AS har kompetanse til å produsere pressemeldingene med tilhørende bilder, lyd eller video. Vårt brede kontaktnett distribuerer pressemeldingen til riktig kontaktperson i de riktige mediene. Vi kan også følge opp og påvirke beslutningstagerne i redaksjonene og overvåke/rapportere effekten/utbredelsen av utsendelsen.

Hovdan.com produserer og distribuerer pressemeldinger som media bruker

Trenger du øyeblikkelig hjelp til å utforme en pressemelding, artikkel eller leserinnlegg, så ta kontakt med oss i dag.

Vil du vite mer om hvordan du man blir sett og hørt av redaksjonene?

 

Fyll ut dette kontaktskjemaet, eller ring oss på 90860804 i dag!

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst angi et emne.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.