Disclaimer/Forbehold

Disclaimer

The information transmitted, including any attachment, may contain confidential and/or privileged material and is intended only for the addressee. The content of the message is the individual sender’s responsibility, if it is not related to the operation of hovdan.com. If you receive this message by mistake, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material from your system.

Forbehold

Denne e-posten og eventuelle vedlegg kan inneholde konfidensiell eller personlig informasjon, og er kun beregnet for adressaten. Ansvaret for innholdet ligger hos den individuelle avsender dersom e-posten ikke gjelder hovdan.com sin virksomhet. Hvis du mottar denne meldingen ved en feiltagelse, ber vi om at du holder innholdet konfidensielt, kontakter avsender og sletter meldingen fra ditt system.

Start en CHAT med oss nå