fbpx
planer og øvelser for å teste krise og beredskap

Bli god på krisehåndtering. Solide kriseplaner og gode øvelser gir bedre beredskap.

Alle velfungerende krisestaber øves jevnlig. Kriseøvelsene utfordrer og tester kriseplanene, som om nødvendig blir revidert etterpå. Beredskapsøvelser sikrer at alle involverte er kjent med sine oppgaver og ansvarsområder -  før en virkelig krise rammer.

Ved krisehåndtering er de fleste tiltak en kriseledelse setter ut i livet, et kommunikasjontiltak. Derfor er evnen til å kommunisere godt under kriser, både internt og eksternt, avgjørende for hvordan virksomheten mestrer krisen. Krisekommunikasjonen avgjør også hvordan omgivelsene vurderer virksomhetens krisehåndtering i ettertid.

Forutsetningen for en velfungerende krisestab er at det øves jevnlig. At kriseplanene blir testet, utfordret og om nødvendig revidert. Og at alle kjenner sin plass og sine ansvarsområder når en virkelig krise rammer.

Vi i Hovdan.Com as kan bistå i flere faser av krise- og beredskapsarbeidet:

 • Innledende analyse av risikoområder og tilhørende sannsynlighets- og potensielt skadeomfang - ROS-analyser
 • Utarbeide komplette krise og beredskapsplaner med praktiske verktøy for varsling, organisering og strakstiltak
 • Planlegging av kriseøvelser og beredskaptester for å teste planverket og trene de som skal gjøre jobben (bordøvelser/table top, spilløvelser, feltøvelser, kombi-øvelser eller 50/50-øvelser)
 • Gjennomføre, lede og evaluere øvelser. Foreslå forbedringer, revisjoner og endringer

Vi er godt kjent med, og innsatt i, statlig informasjonsstrategi og føringer.

Når vi får et oppdrag, baserer vi alltid vårt bidrag på eksisterende eller veiledende planer og føringer som gjelder i virksomheten. Vår kontakt med offentlige oppdragsgiver gjør at vi også er kjent med DSBs anbefalinger/maler for planlegging og gjennomføring av krise- og beredskapsøvelser, og har kunnskap om bruk av CIM-verktøyet One Voice.

Hovdan.Com har årelang erfaring med å tilrettelegge og/eller bidra til krise- og beredskapsarbeid og øvelser. Noen ganger har vi hatt totalansvar for øvelsene, andre ganger har vi bidratt med en mindre del, for eksempel mediespill/intervjutrening.

Vi har jobbet med kjente aktører både i offentlig og privat sektor. Noen av dem er nevnt i  referanselisten nedenfor.

  Hva kan vi gjøre for deg?

  Skriv noen ord om hva henvendelsen gjelder, og hvordan vi får tak i deg. Vanligvis svarer vi samme dag, og som oftest i løpet av 2 timer.


  Betingelser for bruk av dette skjemaet: For å kunne yte god service, samler Hovdan.Com inn personopplysninger med dette skjemaet. De brukes for å kontakte deg, svare på spørsmål eller sende deg et tilbud. Blir du kunde, kan dataene også bli overført til vårt kundebehandlingssystem og regnskapssystem. Ellers blir de slettet senest etter 12 måneder. Les også vår personvernerklæring og vår policy for bruk av cookies.

  Jeg aksepter ovenstående betingelser (Obligatorisk)

  Referanser offentlig sektor

  • Statens strålevern
  • Statsbygg
  • Utenriksdepartementet - ambassadører, ambassaderåd og aspiranter
  • Legemiddelverket
  • Mattilsynet
  • Statens lånekasse
  • NSB
  • Jernbaneverket/Bane nor
  • DSB
  • Forsvaret/NATO
  • Vestfold, Buskerud og Telemark fylkeskommuner
  • Fylkesmannen i Østfold, Hordaland og Buskerud

  Referanser privat sektor

  • Norgesgruppen Meny
  • Finnmarksløpet
  • Orica Mining Services
  • Nutritia Norge
  • Norsk akupunkturforening
  • Norske fysioterapeuters forening
  • Drammen havn
  • Fred Olsen Energy
  • Skagerak energi
  • NOAH - avfallshåndtering
  • Manifestsenteret
  • Omsorgspartner AS