produksjon av innhold,Innholdsproduksjon, content marketing

Pressemeldinger slik redaksjonene vil ha dem

Den beste og mest troverdige ros er den som kommer fra andre.

Selvskryt i form av betalte annonser er vel og bra. Men ingen annonser matcher uavhengige redaksjonell omtale.

Omtale av produkter eller tjenester på redaksjonell plass har langt høyere troverdighet og gjennomslagskraft enn plass man har betalt for.

Pressemeldinger er også ofte langt billigere enn annonser.

Så valget er enkelt.

Pressemeldinger som mediene tar tak i

Det er lett å fortelle en god historie. Men vanskelig å fortelle en historie godt

Vi hjelper deg med å få dine saker fram i media

Vi har et omfattende kontaktnett i norske redaksjoner og  kjenner samspillet mellom informant og journalist. Vårt brede kontaktnett sikrer at vi distribuerer pressemeldingen til riktig kontaktperson/funksjon i redaksjonene. Det er denne kompetansen og kapasiteten vi tilbyr våre oppdragsgivere.

Vi kan historiefortelling

PR-rådgiverne i Hovdan.Com AS vet hvordan pressemeldinger bør skrives for å fremme saken og få journalisters oppmerksomhet.

Vi kjenner mediene og deres brukere

Vi vet hvilke mediekanaler som best fører budskapet fram til riktig målgruppe. Det være seg digitale flater, presse eller kringkasting.

 Vi kan også følge opp utsendelsen av pressemeldingene, påvirke beslutningstagerne i redaksjonene og overvåke/rapportere effekten/utbredelsen av pressemeldingen/utsendelsen.

Hovdan.com produserer og distribuerer pressemeldinger som media bruker

Trenger du øyeblikkelig hjelp til å utforme en pressemelding, artikkel eller leserinnlegg, så ta kontakt med oss i dag.

Vil du vite mer om hvordan du man blir sett og hørt i redaksjonene?

Fyll ut dette kontaktskjemaet, eller ring oss på 90860804 i dag!

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst angi et emne.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.